Balenia

Priamy predaj produktov oxymedic je realizovaný v objemoch:
50 ml, 500 ml, 5 L, 10 L a 1000 L

Značka oxymedic je otvorená novým príležitostiam na vytváranie strategických obchodných partnerstiev a okrem priameho predaja umožňuje umiestniť výrobnú technológiu oxymedic aj priamo v mieste použitia podľa individuálnych potrieb klienta.

Technologické zariadenie na výrobu dezinfekcie oxymedic je plne automatizované a jednoducho riadené diaľkovo prostredníctvom softwérového riešenia dodávateľa, čo predstavuje pre klienta výrazné časové, logistické, skladovacie, odpadové a najmä ekonomické výhody.