Použitie

Oxymedic je certifikovaná dezinfekcia vyrobená z prírodných látok, ktorá predstavuje jedinečné riešenie pri likvidácii nebezpečných vírusov a baktérií v širokom spektre oblastí.

Príklady výhod v zdravotníckych zariadeniach:
- Pokles nozokomiálnych infekcií
- Pokles nákladov na antibiotiká
- Výrazný pokles zápachu na jednotlivých oddeleniach

Príklady výhod v školských zariadeniach:
- Oxymedic bol úspešne podrobený testom toxicity a dráždivosti ľudskej pokožky a očí v súlade s OECD princípmi dobrej laboratórnej praxe a nariadeniami Európskej komisie
- Bezpečné, dokonca aj pri nechcenom požití

Príklady výhod v priemysle:
- Bez potreby ochranných pracovných pomôcok
- Pokles chorobnosti personálu
- Bez problémov pri kontakte s lakovanými povrchmi

Výhody pri použití na pokožku:
- Vytvára bezpečné domáce prostredie – vysoký stupeň preventívy
- Dezinfekcia, hračiek, nákupov, priestorov a osobná hygiena
- Neodstraňuje ochrannú vrstvu pokožky
- Nijakým spôsobom neprispieva k vzniku kožných ochorení